Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Få ny inspiration til godt samarbejde mellem kommune og erhvervsskole om unge der går fra uddannelseshjælp til uddannelse

27-01-2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har sammen fokus på det gode lokale samarbejde mellem kommuner og erhvervsskoler om unge, der starter på en erhvervsskole fra uddannelseshjælp.

Alt for mange unge, der starter på en erhvervsuddannelse fra uddannelseshjælp, falder fra uddannelsen. For disse unge kan et godt samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitution være afgørende for, om de får en god start og den rette støtte til at gennemføre uddannelsen. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sat fokus på, hvordan flere unge kan fastholdes i uddannelse.

I efteråret 2020 afholdte STAR og STUK en række workshops med repræsentanter fra både kommuner og uddannelsesinstitutioner for at undersøge, hvordan samarbejdet om de unge fungerer på tværs af områderne.

På den baggrund har de to styrelser udarbejdet et nyt inspirationspapir med en kort vejledning og anbefalinger til, hvordan kommuner og erhvervsskoler kan etablere og vedligeholde gode lokale samarbejdsrelationer. Inspirationspapiret indeholder også en skabelon til en samarbejdsaftale mellem kommuner og erhvervsskoler, som kan tilpasses de lokale forhold. Samarbejdsaftalen er bygget op om en række centrale temaer, som er relevante at drøfte for at sikre, at de unge ikke lander mellem to stole.

Inspirationspapir : Inspirationspapir til samarbejde om unge mellem kommuner og erhvervsskoler

I papiret omtales pjecen "Samarbejde hjælper unge i uddannelse - God digital deling af oplysninger om unge".

Den pjece blev udarbejdet i 2019 af Styrelsen for It og Læring (STIL) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Pjecen guider kommuner og uddannelsesinstitutioner til bedre digital deling af oplysninger om unge og indeholder bl.a. konkrete råd til, hvordan man opbygger et godt samarbejde og god praksis for sikker, digital datadeling. Pjecen beskriver også, hvordan man kan involvere og informere den unge i de oplysninger, som kommunen og uddannelsesinstitutionen har om vedkommende.

Pjece: Samarbejde hjælper unge i uddannelse - God digital deling af oplysninger om unge (nyt  vindue)