Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse og genindførsel af særlige regler på ydelsesområdet som følge af covid-19

20-01-2021

I lyset af coronasituationen har Folketinget vedtaget en forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.

Folketinget har i går vedtaget 3 lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område:

  • Lov nr. 57 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19),
  • Lov nr. 58 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling) og
  • Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).

Med lov nr. 57 suspenderes forbrug af dagpenge i januar og februar 2021, og retten til sygedagpenge forlænges med 1 måned, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 28. februar.

Med lov nr. 58 suspenderes arbejdsgivernes betaling af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling. Suspensionen gælder frem til og med den 18. marts 2021.

Med lov nr. 59 genindføres suspensionen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere. 12-månedersperioden i 225-timersreglen forlænges således yderligere med perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021, således at perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund.

Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Lov nr. 57 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) (nyt vindue)

Lov nr. 58 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling som følge af covid-19) (nyt vindue)

Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)(nyt vindue)