Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher

19-01-2021

Der kan nu søges tilskud fra en særlig varslingspulje, som er målrettet mindre virksomheder i kriseramte brancher. Puljen har løbende ansøgningsfrist.

Der er udmeldt en ny ansøgningspulje, hvor målgruppen er medarbejdere, der afskediges i mindre virksomheder, og virksomhedsejere ved hel eller delvis nedlukning af deres virksomhed.

Formålet med puljen er at sikre en hurtig indsats for målgruppen med henblik på, at de hurtigt kan påbegynde nyt arbejde.

Der er afsat 30 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.  

Ansøgninger kan indsendes løbende til de respektive arbejdsmarkedskontorer. Processen for ansøgning er den samme som ved den ordinære varslingspulje.

Opslag: Særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher