Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af COVID-19-retningslinjer til d. 28. februar 2021

02-02-2021

På baggrund af regeringens nye udmelding den 28. januar 2021 om forlængelse af de skærpede tiltag, forlænges også restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen til d. 28. februar.

Det er tidligere meldt ud, at restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen skulle gælde indtil d. 7. februar 2021, men som følge af regeringens nye udmelding forlænges restriktionerne i stedet for til og med den 28. februar 2021.

Der er udarbejdet en ny version af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 til ikrafttræden den 1. februar 2021.

Bekendtgørelsen samler reglerne fra den hidtidige hovedbekendtgørelse nr. 1398 af 25. september 2020 og de to ændringsbekendtgørelser: BEK nr. 1897 af 9. december 2020 og BEK. nr. 2050 af 18. december 2020 og har desuden nogle få yderligere ændringer.

Det nye indhold i bekendtgørelse er beskrevet i denne orientering, der i dag er udsendt til kommuner og a-kasser.

Orienteringsbrev af 28. januar 2021 om ny bekendtgørelse om forlængelse af covid-19-restriktionerne for tilbud m.v. til 28. februar og om visse øvrige ændringer (pdf) (nyt vindue)