Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fradragsreglerne for deltidsansatte, frivillige brandmænd og andre frivillige beredskaber bliver lempet

03-02-2021

Fradragsreglerne ændres så rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver fradraget i offentlige ydelser fra den 1. februar 2021

Fra den 1. februar 2021 lempes reglerne for deltidsansatte og frivillige brandmænd, så deres rådighedsvederlag og personlige tillæg ikke længere bliver fradraget i offentlige ydelser i form af barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og seniorjob. Arbejdsindtægter (lønnede timer) som deltidsansat brandmand vil fortsat medføre fradrag, ligesom det gælder efter dagpenge- og efterlønsreglerne.

Der henvises til bekendtgørelserne på Retsinformation:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (nyt vindue)

Bekendtgørelse om seniorjob (nyt vindue)

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse (nyt vindue)

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt brev om de nye ændringer til kommuner og Udbetaling Danmark:

Brev om: Ændring af fradragsreglerne for deltidsansatte, frivillige brandmænd og andre frivillige beredskaber (pdf) (nyt vindue)