Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder

08-02-2021

Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder har ansøgningsfrist den 1. marts 2021, kl. 12.00.

Der er udmeldt en ny ansøgningspulje, som har til formål at understøtte at små og mellemstore virksomheder ansætter flere dimittender.

Interesserede faglige organisationer, kommuner m.fl. kan ansøge om at blive operatør af en tilskudsordning, hvor virksomheder kan søge om tilskud til at gennemføre gratuate-forløb for nyuddannede. Operatøren vil desuden blive ansvarlig for markedsføring af ordningen.

Der er afsat 10,1 mio. kr. til ansøgningspuljen, som kan søges af kommuner, faglige organisationer eller øvrige aktører, der har kendskab til målgruppen og som organisatorisk er i stand til at administrere udbetaling af tilskud.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021, kl. 12.00.

Opslag: Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder