Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny undersøgelse: Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

10-02-2021

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt 20 kommuners praksis for at fastsætte arbejdsevnen ved etablering af første fleksjob.

Formålet med Ankestyrelsens undersøgelse er at formidle gode erfaringer og oplevede udfordringer med at fastsætte arbejdsintensitet, timetal, skånebehov og mulighed for progression. Undersøgelsen giver konkrete eksempler fra en række kommuner.

Ankestyrelsens jurister har gennemgået 77 sager fra 20 kommuner. Ankestyrelse har også interviewet medarbejdere i ni kommuner.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Det rådgivende praksisudvalg i Ankestyrelsen har ønsket en beskrivelse af kommunernes erfaringer og faktisk praksis med at vurdere og fastsætte arbejdsevnen ved etablering af et konkret fleksjob.

Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)