Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye lovbekendtgørelser på en række ydelsesområder m.m.

24-02-2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer i nye lovbekendtgørelser for en række love.

Da det er lovbekendtgørelser, er der alene tale om, at de seneste lovændringer er blevet skrevet sammen i en samlet præsentation af gældende lov. Der er dermed ikke tale om, at der er foretaget ændringer i forhold til gældende ret, men alene at skabe et samlet overblik af gældende ret.

Følgende love er nu sammenskrevet i nye lovbekendtgørelser:

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om fleksydelse jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om sygedagpenge jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om individuel boligstøtte jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om ferie jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om social pension jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om Udbetaling Danmark jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Lov om aktiv socialpolitik jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021 (nyt vindue)