Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. på grund af covid-19

12-03-2021

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om forlængelse af tre midlertidige ordninger på syge- og barselsdagpengeområdet som følge af covid-19 samt lempelse af beskæftigelseskravet for selvstændige.

Lovforslaget har til formål at forlænge tre ordninger, der er indført som følge af covid-19 samt at lempe beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge i en periode som følge af covid-19.

Med lovforslaget foreslås følgende ordninger forlænget frem til og med den 30. juni 2021:

  • Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
  • Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
  • Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

De nuværende ordninger udløber den 31. marts 2021.

Derudover foreslås det, at lempe beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, så man ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, kan se bort fra perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.

Beskæftigelsesministeriets nyhed: Gravide selvstændige i corona-klemme kan få barselsdagpenge med tilbagevirkende kraft (nyt vindue)

Lovforslaget er fremsat den 12. marts 2021.

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (nyt vindue)