Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lov forlænger midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. på grund af covid-19

30-03-2021

Formålet med loven er at forlænge tre ordninger, der er indført som følge af covid-19 samt at lempe beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge i en periode som følge af covid-19.

Med lov nr. 527 af 27. marts 2021 forlænges følgende ordninger frem til og med den 30. juni 2021:

  • Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
  • Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
  • Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

Derudover lempes beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, så man ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, kan se bort fra perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.

I forlængelse af loven er følgende vejledninger blevet opdateret:

Vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 (nyt vindue)

Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 (nyt vindue)

Vejledning om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 30. marts 2021 om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpengeområdet m.v. på grund af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 30. marts 2021 om ny periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge for selvstændige som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)