Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lov forlænger midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. på grund af covid-19

26-03-2021

Et enigt Folketing har besluttet at forlænge tre ordninger, der er indført som følge af covid-19 samt at lempe beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge i en periode som følge af covid-19.

Med vedtagelsen af lovforslag L 192 forlænges følgende ordninger frem til og med den 30. juni 2021:

  • Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
  • Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
  • Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

Derudover lempes beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, så man ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, kan se bort fra perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.

Loven træder i kraft den 31. marts 2021.

Orienteringsbrev af 26. marts 2021 om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpengeområdet (pdf) (nyt vindue)