Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

23-03-2021

Formålet med lovændringen er, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden 1. marts – 30. april 2021.

Med lov nr. 467 af 20. marts 2021 om lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) er der kommet en yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

I forlængelse af lovændringen er vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge blevet opdateret.

Orientering af 23. marts 2021 om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge - § 26 h (pdf) (nyt vindue)