Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

25-03-2021

Kommunerne har nu mulighed for at få tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv.

Pulje har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Der er afsat i alt 50 mio. kr. til puljen. Heraf er 39,1 mio. kr. fordelt mellem alle kommuner efter en fordelingsnøgle. 10,1 mio. kr. er afsat til en reserve, som kommunerne efterfølgende kan få tilskud fra, hvis der er behov for yderligere tilskud.

Inden der afgives tilsagn skal kommunerne via styrelsens Tilskudsportal tilkendegive, hvor stor en del af den fordelte bevilling, de forventer at kunne anvende. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser.

Læs mere om puljen her:

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv