Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændring af regler om forsamling i jobcentrene

21-04-2021

Der er den 20. april udsendt et opdateret orienteringsbrev til kommuner, jobcentre og a-kasser om ændringen.

Der blev den 15. april udsendt et brev til kommuner, jobcentre og a-kasser om den nye bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19.

Beskæftigelsesministeriet er efter bekendtgørelsens udstedelse blevet gjort opmærksom på, at tilføjelsen i bekendtgørelsen om kommunens egne lokaler og lejede lokaler gør det uforholdsmæssigt svært for jobcentre at afholde undervisning m.m. i jobcentrenes lokaler, da de vil være underlagt arealkravet på 7,5 m2 pr. besøgende.

Ændringen udgør en utilsigtet stramning, og der er derfor udstedt en ændringsbekendtgørelse, der ophæver tilføjelsen ”herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcentret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v.” i § 12. Det betyder, at arealkravet alene gælder for de offentligt tilgængelige områder i jobcentrene. Jobcenterets lokaler, der ikke er offentlige, vil i stedet være omfattet af forsamlingsforbuddet, som reguleres af Justitsministeriet. Forsamlingsforbuddet er fra den 21 april 2021 på 10 personer.

Brevet indeholder derfor udelukkende en opdatering af beskrivelserne af reglerne vedrørende arealkrav (afsnittet ”Angående regler om adgangsbegrænsninger og mundbind”) ift. det brev der blev udsendt d. 15. april 2021. Ændringen er trådt i kraft den 21. april.

Opdateret orienteringsskrivelse af den 20. april 2021 om ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsats-ensom følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)