Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ankestyrelsen har for STAR foretaget en praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks påklagede afgørelser på boligstøtteområdet

22-04-2021

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om omgørelse af afgørelser om genberegning af boligstøtte i klageprocessen anbefaler, at Udbetaling Danmark har fokus på at anvende oplysninger fra indkomstregistret korrekt.

Undersøgelsen ser på 45 sager, hvor Udbetaling Danmark har omgjort afgørelser om genberegning af boligstøtte i klageprocessen, hvor der ikke er kommet nye oplysninger i sagen (remonstration).

Undersøgelsen viser, at Udbetaling Danmark i en række konkrete sager administrerer forkert i forhold til at anvende oplysninger om indkomster fra indkomstregistret i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark skal flytte en indkomst fra en måned til en anden. Udbetaling Danmark er allerede ved at rette op på dette, hvilket forventes at nedbringe remonstrationsprocenten i forhold til de identificerede problemstillinger.

Undersøgelsen medtager en række sager om dobbeltindkomst, som Udbetaling Danmark ved en fejl har sendt til Ankestyrelsen. Undersøgelsens tabeller og figurer inkluderer disse sager. Undersøgelsen giver derfor ikke et entydigt billede af, hvad der skal betragtes som fejladministration. Undersøgelsen kan derfor kun i et vist omfang danne grundlag for arbejdet med at nedbringe remonstrationsprocenten.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Udbetaling Danmark i 2019 omgjorde 12 procent af de påklagede 6.555 afgørelser på boligstøtteområdet uden at der var kommet nye oplysninger i sagen. Formålet med undersøgelsen er at understøtte læring i Udbetaling Danmark med henblik på at sikre, at boligstøttemodtagere får en korrekt afgørelse første gang. De nye afgørelser, som Ankestyrelsen vurderer ikke er korrekte, vedrører primært opstart af ydelser, efterbetaling og regulering. Derfor tydeliggør Udbetaling Danmark instrukserne til sagsbehandlerne, og det bliver sikret, at instrukserne forankres og fortolkes korrekt de steder i organisationen, hvor disse sager behandles.

Beskæftigelsesministeriet vil som led i sit lovfastsatte tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse følge udviklingen i remonstrationsprocenten.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse (nyt vindue)