Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen er trådt i kraft

15-04-2021

Den nye bekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 er trådt i kraft den 15. april.

Restriktionerne af beskæftigelsesindsatsen som følge Covid-19 blev pr. 1. marts 2021 forlænget med hjemmel i en særlig overgangsbestemmelse i den nye epidemilov. En ny hovedbekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 er nu trådt i kraft.

De nye regler betyder, at det igen bliver muligt at igangsætte virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde på virksomheder, hvor fysisk fremmøde er muligt og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der vil også være mulighed for at bevilge tilbud om nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til borgere, som vurderes at være i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal tage hensyn til, om borgeren er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen og indrette indsatsen herefter.

Herudover indeholder bekendtgørelsen en række andre bestemmelser, blandt andet at muligheden for at afholde digitale samtaler forlænges til d. 15. maj.

Der henvises til denne orientering, som er udsendt til kommuner og a-kasser, for en nærmere beskrivelse af indholdet i bekendtgørelsen:

Orientering af den 15. april 2021: Ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelsen kan findes her:

Retsinformation: Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)