Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, midlertidige ret til sygedagpenge og 12-måndersperioden i 225-timersreglen

23-04-2021

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, midlertidige ret til sygedagpenge og 12-måndersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19.

Lovforslag L 218 indeholder forslag om forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge.

Derudover foreslås det, at selvstændige erhvervsdrivende ved ledighed får mulighed for at vælge at få beregnet en dagpenge- eller efterlønssats, hvor regnskabsåret 2020 ikke indgår.

Endelig foreslås det, at retten til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2021.

Lovforslag L 219 indeholder forslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.

Lovforslagene er fremsat den 23. april 2021 og det foreslås, at lovforslagene træder i kraft den 14. maj 2021.

L 218 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (nyt vindue)

L 219 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)