Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny rapport samler erfaringer fra Udvikling i fleksjob II

28-04-2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny kvalitativ erfaringsopsamling af kommunernes arbejde med indsatsmodellen og analyse af virksomme greb i arbejdet med udvikling af arbejdsevnen for borgere i fleksjob.

Projektet Udvikling i Fleksjob II (1. runde) er gennemført i 9 kommuner i perioden april 2019 til september 2020. Formålet med initiativet var at understøtte, at borgere på ledighedsydelse hurtigere opnår ansættelse i fleksjob og skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå progression.

Overordnet viser den kvalitative erfaringsopsamling, at de deltagende kommuner har arbejdet mest intensivt med allerede kendte indsatselementer fra andre beskæftigelsesprojekter, som inddragelse af en virksomhedskonsulent i den forberedende del og hyppige samtaler med en personlig jobformidler, men i begrænset omfang er lykkedes med at arbejde systematisk med de nye indsatselementer, som er rettet mere specifikt mod et styrket arbejde med progression i fleksjob.

Den kvalitative erfaringsopsamling peger blandt andet på følgende erfaringer:

  • Italesættelse af arbejdsevnen som dynamisk i dialogen forud for mødet i rehabiliteringsteamet styrker borgerens eget perspektiv på muligheder fremadrettet.
  • Den hyppige kontakt mellem borger og jobformidler styrker borgerens eget jobperspektiv og fremdrift i jobsøgningen.
  • Krav om progressionsmål ved etablering af fleksjob styrker grundlaget for, at borger og virksomhed selv kan aftale ændringer i opgaver og timetal. Dette er med til at styrke billedet af en fleksibel medarbejder, som kan udvikle sig over tid på lige fod med andre medarbejdere.

På baggrund af erfaringerne er der udarbejdet en guide til faglige ledere på fleksjobområdet med gode råd til at understøtte borgers vej til et fleksjob med udviklingsmuligheder og progression.

Kvalitativ erfaringsopsamling af Udvikling i fleksjob II

Kvantitativt afslutningsnotat af Udvikling i fleksjob II