Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende rekrutteringsudfordringer i visse brancher

19-04-2021

En undersøgelse for marts 2021 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark under coronakrisen.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i en periode med fortsat nedlukning af visse brancher og genåbninger i andre.

Rekrutteringssurveyen for marts 2021 bygger på data, der er indsamlet over perioden oktober 2020 til marts 2021 og vedrørende jobopslag fra perioden juni til november 2020. Resultatet afspejler således i høj grad stillinger, der er slået op under efterårets genåbningsperiode efter 1. smittebølge.

Undersøgelsen for marts 2021 viser følgende:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i marts 2021 opgjort til 74.700 (målt over det seneste halvår). Antallet er på niveau med situationen før corona-krisen. I december 2020 var antallet af forgæves rekrutteringer 47.300.
  • 20,6 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves (den forgæves rekrutteringsrate) i marts 2021 (målt over det seneste halvår). Den forgæves rekrutteringsrate i december 2020 var 19,5 pct.
  • 10,8 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat, mens 9,7 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i december 2020 mindst i RAR Nordjylland og størst i RAR Sjælland.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer – generelt mindst i den offentlige og størst i den private sektor. Der er også store forskelle mellem RAR-områder inden for samme branche.
  • Dog skal nævnes, at der var høje forgæves rekrutteringsrater for SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere (begge på 33 pct.), samt for læger (37 pct.)

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, marts 2021 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys