Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager fra Udbetaling Danmark

31-05-2021

STAR offentliggør nu en ny benchmarking, som viser kommunernes brug af fremsendte kontrolsager fra Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort en ny benchmarking, der gør det muligt at sammenligne kommunernes anvendelse af dataenhedens leverancer. Modellen er udarbejdet i samarbejde med KL og Udbetaling Danmark.

Benchmarkingen skal understøtte øget kommunal videndeling, læring og ledelsesfokus på baggrund af Udbetaling Danmarks registerbaserede udsøgning af risikosager, hvor der er en formodning om snyd med overførselsindkomster.
Benchmarkingen offentliggøres som led i ’Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger' fra november 2018 og giver et overblik over kommunernes brug af dataenhedens leverancer.

Benchmarkingen viser data for den dybde- eller bagudgående ydelseskontrol på kontanthjælpsområdet, sygedagpenge og økonomisk friplads samt for den løbende ydelseskontrol på kontanthjælpsområdet. Data vises i udgangspunktet ud fra den samlede bagudgående ydelseskontrol for alle ydelsesområder, men kan filtreres efter dels de enkelte ydelsesområder og dels den bagudgående og den løbende ydelseskontrol for kontanthjælpsområdet.

Benchmarkingværktøjets visninger giver et samlet overblik over:

  • hvor mange sager Udbetaling Danmark udstiller for kommunerne på en bruttoliste
  • hvor mange af de udstillede sager kommunerne udtager til visitering
  • hvor mange kontrolsager kommunerne opretter
  • om sagerne afsluttes med et krav om tilbagebetaling og/eller mindreudgifter
  • udviklingen over tid.

Benchmarkingvisningerne er opgjort på baggrund af kommunernes sager på rullende årsniveau, dvs. for de seneste 12 måneder, og opdateres månedligt. Datagrundlaget kommer fra Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

STAR vil følge op over for kommuner, der kontinuerligt (over 6 måneder) ligger meget lavt i brugen af de sager, Udbetaling Danmark stiller til rådighed for kommunerne, svarende til at have trukket under 30 pct. af de tilgængelige sager.

Læs mere om benchmarkingen af kommunernes brug af dataenhedens leverancer, herunder administrationsmodellen for styrelsens opfølgning på resultaterne, og se seneste opgørelse:

Benchmarking af kontrolsager