Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af lediges jobsøgning er opdateret med februar-tal

25-05-2021

Benchmarkingen af jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og jobparate ydelsesmodtagere er opdateret med tal for februar 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu opdateret den jobsøgningsmåling for henholdsvis dagpengemodtagere og jobparate ydelsesmodtagere. Målingen er opdateret med tal til og med februar 2021.

Benchmarkingen blev indført som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Benchmarkingen gør det muligt at følge de lediges jobsøgningsadfærd. Dermed understøttes jobcentrenes og a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med den. Samtidig skabes der transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Opgørelsen bliver opdateret månedligt med data, der ligger to måneder tidligere end offentliggørelsestidspunktet.

Den kommunale måling er nu udvidet til også at inkludere jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelse- og overgangsydelsesmodtagere.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning

Rådighedstilsynet med kommunale ydelsesmodtageres jobsøgning

COVID-19: Betydning for opfølgning på lediges jobsøgningsadfærd


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelte den 12. marts 2020, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes midlertidigt som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19. Som følge heraf blev landets jobcentre delvist lukket ned, og a-kasserne blev opfordret til at følge samme linje. Den 30. marts blev den delvise lukning af jobcentrene forlænget.

Fra den 27. maj er de lediges pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet genetablet, og dermed har de ledige igen pligt til at være aktivt jobsøgende og registrere deres jobsøgning i joblog.

Yderligere information om betydningen af COVID-19 for beskæftigelsesindsatsen og ydelser kan findes her:
COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen og ydelser