Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Dimittender får mulighed for længere virksomhedspraktik

12-05-2021

Nyuddannede vil som et forsøg kunne komme i virksomhedspraktik i op til otte uger. Formålet er, at give dimittender et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

Som et forsøg får personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, og som har en videregående uddannelse nu mulighed for at kommer i virksomhedspraktik i op til otte uger. Det er en forudsætning, at opgaverne under virksomhedspraktikken kræver, at dimittenden bruger sine kompetencer fra uddannelsen. Derudover må dimittenden ikke have haft et job på det relevante fagområde efter endt uddannelse.

Forsøget løber halvandet år, hvorefter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil lave en evaluering af forsøgets effekter.

Initiativet til forsøget stammer fra Partnerskabet for flere dimittender i arbejde, der er etableret for at få flere dimittender hurtigt i job.

Retsinformation: Bekendtgørelsen om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om initiativet (nyt vindue)