Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Job-VEU modellen er med til at løfte ufaglærtes kompetencer

En ny evaluering viser bl.a. at Job-VEU modellen bidrager til kompetenceløft og udbygger ufaglærtes vej til voksenlærling

Job-VEU-modellen er udviklet for at løse et øget behov for omstilling på arbejdsmarkedet, særligt i form af opkvalificering af medarbejdere i takt med efterspørgslen på nye kompetencer fra virksomhederne. STAR har haft to eksterne evaluatorer, BDO og HBS, til at udarbejde en evaluering. Evalueringen viser, at Job-VEU modellen bidrager til kompetenceløft, og har udbygget ufaglærtes vej til at blive voksenlærlinge.

Evalueringen peger ligeledes på, at modellen er udmøntet efter Trepartsaftalens hensigt, men at der fortsat er et potentiale i at videreudvikle og udbrede modellen.

Evaluering af Job-VEU modellen

Baggrund

Som led i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev der afsat 100 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at styrke samarbejdet og koordineringen mellem aktørerne om VEU-opkvalificeringen. Formålet er, at der både lokalt og regionalt kan tages bedre hånd om virksomheders efterspørgsel efter kompetencer og at der kan sættes ind der, hvor udbud og efterspørgsel efter opkvalificering har svært ved at mødes. Resultatet er Job-VEU-modellen.

Omdrejningspunktet for Job-VEU modellen er som udgangspunkt meritgivende opkvalificeringsforløb, der imødekommer arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedets parter tager, i modellen, et fælles ansvar for, at opkvalificeringen både kan føre til konkrete job samtidig med at den kan være første skridt mod en ordinær uddannelse. STAR understøtter samarbejdet og koordineringen mellem de centrale aktører i modellen, nemlig arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.