Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet er nu offentliggjort

12-05-2021

Ny kortlægning af handicapområdet peger blandt andet på, at der er variation i organisering og administration af området blandt kommuner, men at proaktive kommuner i højere grad synes at lykkes med at få personer med handicap i job.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 ”Flere mennesker med handicap skal i job” blev der igangsat en stor kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet. Formålet med den grundig afdækning af kommunernes praksis på handicapområdet er at styrke vidensgrundlaget, som skal være med til at sikre, at flere borgere med handicap integreres på arbejdsmarkedet. Kortlægningen er gennemført af Marselisborg Consulting i perioden 2019-2021.

Kortlægningen består af fem delanalyser:

  • Jobcentrenes prioritering og organisering af handicapområdet
  • Jobcentermedarbejdernes viden og holdninger om handicapkompenserende ordninger
  • Jobcentrenes brug af handicapkompenserende ordninger
  • Borger- og virksomhedsperspektivet
  • En tværgående analyse af best practice

Kortlægningen viser blandt andet, at de kommuner, der har en proaktiv strategi synes i højere grad at lykkes med at hjælpe personer med handicap i job. Medarbejdere i kommuner med en proaktiv strategi har typisk også et højere niveau af viden om handicap. Kortlægningen viser, at et højere vidensniveau om handicap hos medarbejderne betyder at deres tro på borgerens muligheder for at komme i job øges.

Kortlægningen har desuden gennemført en omfattende sagsgennemgang, der blandt andet viser, at sagsbehandlingstiden for bevilling af handicapkompenserende ordninger er faldet siden 2018.

Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet