Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering af syv projekter på handicapområdet

31-05-2021

Projekterne er gennemført i perioden 2017-2020 og har arbejdet med at forbedre beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap gennem en empowerment-orienteret tilgang.

I 2017 blev puljerne Initiativer for personer med handicap og Rum til udsatte på arbejdsmarkedet udmøntet til syv forskellige projekter som nu er afsluttede og evalueret. De to puljer blev udmøntet samlet med et formål om at bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

  • De syv projekter, der er blevet evalueret, er:
  • Aarhus Kommune: ”Øvebaner – på vej i job”
  • Silkeborg Kommune: ”Koordineret jobrettet ungeindsats”
  • VIA University College: ”Fra uddannelse til første job – med handicap”
  • Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS): ”Pre-Employment Programme – PEP”
  • Odense Kommune: ”My way to success”
  • Professionshøjskolen Absalon: “Flere borgere med handicap I beskæftigelse”
  • Frederiksberg Kommune og Hans Knudsen Instituttet: ”Job i fokus”

Evalueringen peger på, at projekterne synes at have været med til at forbedre beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Evalueringen fremhæver desuden en række vigtige erfaringer og læringspunkter, som projekterne har gjort sig, og som bidrager med viden til området.

Blandt andet fremhæves vigtigheden af forventningsafstemning og tværsektorielt samarbejde, vigtigheden af at klæde virksomhederne godt på til ansættelse af personer med handicap, samt at gode overgange til job sikres ved at give borgerne redskaber til selv at kunne dokumentere og sætte ord på kompetencer, ønsker og behov.

Evaluering – Initiativer for personer med handicap 2017