Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

18-05-2021

Formålet med lovændringen er, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden 1. maj – 30. juni 2021.

Der er med sygedagpengelovens § 26 i kommet en yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, jf. lov nr. 877 af 12. maj 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19).

I forlængelse af lovændringen er vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge blevet opdateret.

Retsinformation: Vejledning nr. 9338 af 17. maj 2021 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge (nyt vindue)