Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny redegørelse stiller skarpt på arbejdsmarkedet i 2020

26-05-2021

Den årlige redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg 2021 er offentliggjort.

Partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) har aftalt, at der vil blive udarbejdet en årlig redegørelse om beskæftigelsesindsatsen. Dette er den første redegørelse. Den indeholder tal for arbejdsmarkedet 2020, hvor COVID-19 har haft sin indvirkning.

Redegørelsen indeholder tre kapitler:

  1. Det danske arbejdsmarked
  2. Den kommunale beskæftigelsesindsats
  3. Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Overordnet viser redegørelsen, at der frem mod COVID-19 krisen i marts 2020 var en positiv udvikling på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen nåede et rekordhøjt niveau i februar 2020, og andelen af borgere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse havde været faldende over en lang periode.

Redegørelsen viser dog også, at det danske arbejdsmarked blev hårdt ramt af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning. Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 2,3 pct. fra første til andet kvartal 2020, og bruttoledigheden steg fra 3,6 pct. i februar 2020 til 5,5 pct. i maj 2020. Hjælpepakker og kompensationsordninger har bidraget til at holde hånden under beskæftigelsen og begrænse stigningen i ledigheden. I takt med genåbningen af samfundet steg beskæftigelsen gradvist igen i andet halvår af 2020.

Kommunernes beskæftigelsesindsats var suspenderet i foråret 2020, hvilket afspejler sig i antallet af samtaler og tilbud, som faldt markant under suspensionsperioden. Efter suspensionsperiodens ophør steg antallet af samtaler og tilbud dog hurtigt og lå i det meste af andet halvår 2020 på et højere niveau end før suspensionsperioden, hvilket dog også skal ses i lyset af antallet af fuldtidsledige er højere end før suspensionsperioden.

Som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020 besluttede aftalekredsen i maj 2020 at udskyde tidspunktet for udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn et år. Senest har aftalekredsen besluttet at indføre en let justeret model for skærpet tilsyn for 2021 og 2022.

Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2021