Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sporskifteordningen er et hit for de få, der søger ordningen

17-05-2021

NFA har evalueret pulje, der skal fastholde nedslidte medarbejdere i arbejde via sporskifte.

Med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev der afsat 25 mio. kr. årligt fra 2018 – 2021 til en sporskifteordning med formål om at give nedslidte eller nedslidsningstruede medarbejdere mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Medarbejdere fra 20 udvalgte nedslidningstruede brancher kan søge om støtte til sporskifteforløb.

NFA har foretaget midtvejsevaluering af puljen for STAR. Opdraget for evalueringen var fokuseret på, hvordan den nuværende ordning kan forbedres. Evalueringen bygger på survey, registerdata på virksomheder, der har fået tilsagn til forløb samt kvalitative interview med medarbejdere, der har fået tilskud til et forløb, VEU-koordinatorer, repræsentanter fra den partsfælles indsats og virksomheder, der ikke har gjort brug af ordningen.

Evalueringen dækker perioden 2018 til 1. kvartal 2020 og viser, at:

  • søgningen af sporskifteordningen er lille og flere af de 20 brancher, der kan søge ordningen, ikke gør brug af den.
  • medarbejdere, der har brugt ordningen, er glade for den. Den bruges mest til opkvalificering af medarbejdere til ny/delvis ny funktion i samme virksomhed.
  • der er ønske om en mere enkel ordning - fx med længere tid til at gennemføre forløb, mulighed for praktik på egen virksomhed m.m.
  • i formidling og administration af ordningen kan der med fordel indgå mere visuelt materiale/case-eksempler om mulige forløb mv.

Der er ikke planlagt slutevaluering af puljen, der udløber ved udgangen af 2021.

Det er forventningen, at evalueringen vil indgå som bidrag i de kommende trepartsforhandlinger i efteråret.

Midtvejsevaluering af sporskifteordningen 2020