Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ekstra midler til den regionale uddannelsespulje

15-06-2021

Frist for ansøgning om tilskud fra de nye midler afsat til den regionale uddannelsespulje er mandag den 28. juni 2021, kl. 12.00.

Der er udmeldt ekstra midler (55 mio. kr.) til den regionale uddannelsespulje. Puljen har til formål at nedbringe ledigheden blandt målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag .

Som led i aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen er der tilført 20 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021. De øvrige 35 mio. kr. udgøres af den regionale uddannelsespuljes mindreforbrug for 2020.

Fordelingen af puljen sker på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af, hvor stort et tilskud de forventer at kunne anvende resten af året, ud over det tilsagn, som blev afgivet til samtlige kommuner i starten af året.

Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021, kl. 12.00.

Læs mere om puljen her:

Opslag: Udmelding af ekstra midler til den regionale uddannelsespulje