Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af "Fra brændpunkt til beskæftigelse"

09-06-2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er klar med en ny evaluering af projektet ”Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som omhandler indsatsen for veteraner og blev igangsat som led i satspuljeaftalen for 2017.

Projektet har opkvalificeret veterankoordinatorer, udviklet en formidlingsplatform og holdt netværksarrangementer for ledige veteraner med udfordringer.

Evalueringen viser, at det er svært entydigt at pege på effekter af de afprøvede metoder. Derudover viser evalueringen bl.a., at det kræver en stærk, lokal og målrettet indsats over for virksomheder for at finde civilt arbejde til gruppen. Evalueringen peger samtidig på, at det kræver særlige ildsjæle og motiverede virksomheder for, at der kan skabes et netværk omkring veteranindsatsen.

Evaluering af ”Fra brændpunkt til beskæftigelse”