Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evalueringen af Job-bro til Uddannelse

07-06-2021

Evalueringen viser, at der er potentiale for at arbejde mere systematisk med at få unge i virksomhedsforløb, og at det for nogle unge giver bedre mening at komme i job end i uddannelse på kort sigt.

I det kontrollerede forsøg ’Job-bro til Uddannelse’ var formålet at bygge videre på de positive erfaringer fra Brobygningsforløb på erhvervsskoler. Konkret skulle projektet målrette og afprøve forløb for de mest udsatte unge, som bl.a. betød at de unge fik en mere virksomhedsrettet indsats.

Evalueringen peger på en række vigtige fund i indsatsen for de mest udsatte unge. Den viser dog også, at det ikke var muligt at påvise positive effekter af den samlede indsatsmodel. Evalueringen fremhæver blandt andet, at det typisk varierer på tværs af de unge, hvorvidt virksomhedsforløb udgør en meningsfuld vej i forhold til målet om at komme i uddannelse. I forlængelse heraf viser evalueringen, at der er et potentiale i at skelne mellem en uddannelsesvej og en jobvej for de unge – dvs. et mere differentieret blik på den unges mål, hvor beskæftigelse kan spille en rolle.

Derudover bidrager evalueringen med konkrete greb til, hvordan de fagprofessionelle kan styrke arbejdet med de unges helbredsmæssige udfordringer, som fylder meget for gruppen af de mest udsatte unge. Der er mulighed for at få et hurtigt indblik i modellen for helbredsmestring via videoen på linket nedenfor, hvor Center for Ungdomsforskning fortæller om de centrale pointer.

’Job-bro til Uddannelse’ blev gennemført i perioden 2018–2020 i 11 kommuner i samarbejde med 10 erhvervsskoler. Læs evalueringen her.

Slutevaluering af RCT-forsøget Job-bro til Uddannelse