Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af uddannelsesløftet med ret til 110 pct. dagpenge til 2022

04-06-2021

I lyset af covid-19 forlænges retten til at påbegynde en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge til 2022. Derudover ændres reglerne om genindplacering i dagpengesystemet, så dagpengemodtagere ikke får beregnet en ny og lavere sats, så længe de er omfattet af uddannelsesløftet.

Folketinget har den 4. juni 2021 vedtaget lovforslag (L 231) om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet). Lovforslaget i vedtagen form kan findes på Folketingets hjemmeside og forventes offentliggjort samme dato på Retsinfo.dk.

Med loven forlænges den midlertidige ordning med ret til at påbegynde et uddannelsesløft efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, har ret til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, der fremgår af en positivliste, der kan findes på www.star.dk.

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder

Med loven ændres reglerne om genindplacering i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., således at medlemmer, der er omfattet af et uddannelsesløft efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke skal genindplaceres i en ny dagpengeperiode undervejs i uddannelsesløftet, når medlemmet har haft 1.924 løntimer. Det betyder også, at medlemmet ikke vil skulle have en ny satsberegning undervejs i uddannelsesløftet, da der kun skal foretages en ny satsberegning, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode.

Folketingets hjemmeside: L 231 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse af den 4. juni 2021 om vedtagelse af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) (pdf) (nyt vindue)