Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fortsat rekrutteringsudfordringer i visse brancher

27-06-2021

En undersøgelse for juni 2021 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark under coronakrisen.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i en periode med fortsat nedlukning af visse brancher og genåbninger i andre.

Rekrutteringssurveyen for juni 2021 bygger på data, der er indsamlet over perioden januar 2021 til juni 2021 og vedrører jobopslag fra perioden september 2020 til februar 2021. Resultatet afspejler således såvel stillinger, der er slået op under efterårets genåbningsperiode efter 1. smittebølge, som stillinger, der er slået op under og efter 2. nedlukning op mod julen 2020.

Undersøgelsen for juni 2021 viser følgende:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i juni 2021 opgjort til 65.000 (målt over det seneste halvår). Antallet er tilnærmelsesvist på niveau med situationen før corona-krisen. I rekrutteringssurveyen fra marts 2021 var antallet af forgæves rekrutteringer 74.700.
  • 22,5 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves (den forgæves rekrutteringsrate) i juni 2021 (målt over det seneste halvår). Den forgæves rekrutteringsrate i martsopgørelsen 2021 var 20,6 pct.
  • 13,1 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat, mens 9,4 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer. Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i juni 2021 mindst i RAR Østjylland og størst i RAR Sydjylland.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst indenfor Bygge & anlæg samt Hoteller og restauranter og mindst inden for Kultur og fritid samt Undervisning. Der er også store forskelle mellem RAR-områder inden for samme branche.

Du finder rekrutteringssurveyen her:
Rekrutteringssurvey, juni 2021 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden finder du her:
Rekrutteringssurveys