Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering af 11 projekter på handicapområdet

28-06-2021

I 2015 og 2016 blev puljerne Initiativer for personer med handicap og Rum til udsatte på arbejdsmarkedet udmøntet til 11 forskellige projekter, som nu er afsluttet og evalueret.

De 11 projekter, der er evalueret, er:

 • SIND Pårørenderådgivning: ”Stå ikke i stampe, brug din rampe”
 • Horsens Kommune: ”Job, job og job – uden omvej”
 • Glad Fonden: ”Arbejdsmarkedsinklusion af unge med handicap – en skalerbar model”
 • Hjerneskadecentret BOMI: ”Ny arbejdsmarkedsindsats til borgere med erhvervet hjerneskade”
 • Cabi: ”Flere personer med psykisk funktionsnedsættelse i job”
 • Lejre Kommune: ”Handicappede i job”
 • Dansk Handicapforbund: ”De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige”
 • Contra A/S: ”Mål og muligheder”
 • Foreningsselskabet Ligeværd ”ViVirk’R – Vidensbaseret virksomhedsrettede ressourceforløb"
 • Jobcenter Esbjerg ”VIRK – Virksomhedsrettet indsats med relationel koordinering”
 • Jobcenter Hedensted Projekt ”Mit job”

Projekterne er blevet gennemført i perioden 2015-2020 med varierende projektperioder. Der er tale om 11 projekter med forskellige målgrupper, indsatser og projektperioder. Projekterne har været forankret både i kommuner, organisationer og socialøkonomiske virksomheder.

Der er udarbejdet enkelte evalueringsnotater, som samler op på erfaringer i de enkelte projekter, samt en tværgående evaluering, som samler op på de resultater og erfaringer der er gjort på tværs af alle projekterne.

Den tværgående evaluering peger blandt andet på, at der på tværs af projekterne er gjort vigtige erfaringer og læringer i forhold til tilrettelæggelsen af indsatser for personer med handicap, særligt ift. målgruppens behov, samarbejde mellem jobcentre og ikke-offentlige aktører samt samarbejdet med virksomhederne.

Læs evalueringerne