Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny praksisrettet guide til det gode Brobygningsforløb

01-06-2021

Guiden er til ledere og medarbejdere i kommuner og på erhvervsskoler, der gerne vil i gang med Brobygningsforløb og har brug for konkret inspiration til det.

Guiden til Brobygningsforløb formidler de centrale erfaringer med Brobygningsforløb i et let tilgængeligt format, som hurtigt kan give et billede af, hvad det vigtigste er og hvordan I kommer i gang. Der er mulighed for undervejs at ’teste’ sig selv med enkle spørgsmål, der kan give et billede af, hvor langt I måske allerede er og hvor der er potentiale for at blive stærkere.

Brobygning til Uddannelse - Guide til brobygningsforløb

Guiden står på både den oprindelige evaluering af videnspiloten ’Brobygning til Uddannelse’ (2015), som viste betydelige effekter for de unges afgang til og fastholdelse i uddannelsen. Den tager samtidig afsæt i erfaringerne med efterfølgende at udbrede Brobygningsforløbene til flere kommuner og erhvervsskoler.

Brobygningsforløb er korte målrettede forløb, der finder sted på en erhvervsskole, hvor den unge har et fast skema med bl.a. dansk og matematik, en gennemgående mentor og har mulighed for at prøve sin uddannelses- eller jobretning af via små snusepraktikker på skoler eller virksomheder.