Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering om regler i forbindelse med overenskomstmæssig konflikt

17-06-2021

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering orienterer om reglerne for udbetaling af ydelser ved konflikter og om, hvordan jobcentermedarbejderne skal forholde sig i forhold til en eventuel konflikt.

Dansk Sygeplejeråd har varslet strejke fra lørdag den 19. juni 2021 fra døgnets begyndelse.

På den baggrund udsender styrelsen orienteringsskrivelser om reglerne for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hjælp i kontanthjælpssystemet, ledighedsydelse, fleksløntilskud, sygedagpenge og barselsdagpenge i forbindelse med overenskomstmæssig konflikt.

Vi udsender endvidere en opdateret skrivelse om, hvordan jobcentermedarbejderne skal forholde sig i forhold til en eventuel konflikt.

Orienteringsskrivelserne kan findes her:

Skrivelse om hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt (pdf) (nyt vindue)

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter (pdf) (nyt vindue)

Reglerne om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, fleksløntilskud, ledighedsydelse, sygedagpenge og barselsdagpenge i forbindelse med overenskomstmæssig konflikt (pdf) (nyt vindue)