Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrket digital understøttelse af ungeindsatsen

24-06-2021

Ny rapport indeholder centrale anbefalinger til at styrke det digitale afsæt for unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse eller job.

Beskæftigelsesministeriet har i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet foretaget et eftersyn af den digitale understøttelse af ungeindsatsen. Evalueringer  og analyser har peget på, at den digitale understøttelse af området ikke fungerer efter hensigten. Anbefalingerne drejer sig bl.a. om at styrke de digitale rammer for at samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner om fastholdelse af udsatte unge i uddannelse. Denne del er allerede igangsat og det forventes, at en ny og bedre digital understøttelse kan idriftsættes med udgangen af 2021.

I rapporten peges der samlet set på en række anbefalinger inden for tre hovedtemaer, som handler om hhv. den unges første møde med jobcenteret, den unges indsats mod uddannelse eller job samt den unges overgang til en ordinær uddannelse:

  • Tema 1. Data skal skabe et fælles udgangspunkt.
  • Tema 2. Mening og retning i Min Plan.
  • Tema 3. Tæt samarbejde i fastholdelse af de unge.

Anbefalingerne er udarbejdet med tæt inddragelse af bl.a. unge på uddannelseshjælp og praktikere i både jobcentre og på uddannelsesinstitutioner, som løbende har bidraget med viden og  feedback på de løbende produkter og  prototyper, som ligger til grund for udviklingen af anbefalingerne.  

Den videre implementering af rapportens øvrige anbefalinger forventes at gå i gang i løbet af 2022.

Eftersyn af den digitale ungeindsats