Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

To nye analyser fra Østdanmark sætter spot på beskæftigelseseffekter

01-06-2021

I to nye analyser belyses beskæftigelseseffekterne ved etableringen af Femern Bælt-forbindelsen og Energiø Bornholm.

To store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark har set dagens lys. Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er i gang, og tunellen er klar til drift i 2029. Bornholm får sin egen energiø – en havvindmøllepark. Den står klar i 2030, anlægsarbejdet går i gang i 2028.

Femern Bælt-byggeriet skaber arbejdspladser

En ny analyse sætter fokus på Femern Bælt-forbindelsens arbejdskraftsbehov. Den viser, at der er behov for ca. 40.000 årsværk i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Der er etableret et systematisk samarbejde i Østdanmark om at sikre de rette kompetencer til byggeriet. Der skal rekrutteres lokalt, regionalt og nationalt. Analysen er udarbejdet af COWI på vegne af de regionale arbejdsmarkedsråd på Sjælland og i Hovedstaden.

Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt-forbindelsen (nyt vindue)

Nyt stort energiprojekt på Bornholm

En ny analyse afdækker arbejdskraftbehovet i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm. Den viser, at den samlede direkte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være 14.500 årsværk. Analysen peger på, at tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser på Bornholm skal øges, og at det er væsentligt at få tiltrukket og fastholdt kvalificeret arbejdskraft. Analysen er udarbejdet af Cowi på vegne af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm.

Beskæftigelseseffekter af Energiø Bornholm (nyt vindue)