Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge ophører

25-06-2021

De midlertidige regler i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ophæves den 1. juli 2021.

Fra den 1. juli 2021 udbetales refusion til arbejdsgiver og sygedagpenge til selvstændige efter sygedagpengelovens almindelige regler. Det skyldes at de midlertidige regler i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ophører den 1. juli 2021. De midlertidige regler har været indført som følge af covid-19.

Det betyder, at kommunen kun kan udbetale sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 43 a til en selvstændig erhvervsdrivende for fravær som følge af covid-19 til og med den 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 gælder sygedagpengelovens almindelige regler for udbetaling af refusion til arbejdsgivere og udbetaling af sygedagpenge til selvstændige.

Tilsvarende kan en arbejdsgiver kun få udvidet ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b på grund af covid-19 for fravær som følge af covid-19 til og med den 30. juni 2021.

Arbejdsgivere og selvstændige kan naturligvis søge om refusion eller sygedagpenge for fravær omfattet af §§ 43 a og 53 b, som ligger før reglernes ophør.

Orientering af den 24. juni 2021 om ophævelse af §§ 43 a og 53 b i lov om sygedagpenge (pdf) (nyt vindue)

} }, false);