Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen

11-06-2021

Den nye bekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 træder i kraft den 13. juni 2021, og er gældende til og med 11. juli 2021.

Den nye bekendtgørelse medfører i forhold til i dag, at reglerne for ret- og pligttilbud i beskæftigelsesindsatsen genindføres den 1. juli 2021.

Jobcentrene vil dermed igen skulle efterleve kadencerne for, hvornår de senest skal give aktiveringstilbud, og hvornår borgeren senest har ret til disse tilbud. Ændringen sker i forbindelse med, at ledighedsancienniteten for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge genoptages, og de økonomiske hjælpepakker udfases den 1. juli 2021.

Bekendtgørelsen indeholder samtidig en overgangsbestemmelse, der skal sikre, at kommunerne har fleksibilitet i tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for ledige, som skal have et ret- og pligttilbud i en periode, hvor der er lokale nedlukninger i kommunen grundet covid-19.

Derudover videreføres en række bestemmelser, herunder mulighed for digitale samtaler og at møder i rehabiliteringsteamet kan afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt.

Endelig ophæves kravene om mundbind i beskæftigelsesindsatsen på baggrund af den politiske aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021.

I denne orientering, som er sendt ud til kommuner, jobcentre og a-kasser, findes en nærmere beskrivelse af indholdet i bekendtgørelsen.

Orientering om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsat-sen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 13. juni 2021 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelsen kan findes her.

Retsinformation:Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)