Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af Det rummelige arbejdsmarked II

09-07-2021

Ny evaluering af projektet Det rummelige arbejdsmarked II, hvor 11 kommuner haft fokus på at spotte og afhjælpe funktionsnedsættelser blandt brugere af jobcenteret.

Projekt Det rummelige arbejdsmarked II med deltagelse af 11 kommuner er gennemført  i perioden 2018-2020. I projektet har kommunerne systematisk screenet udvalgte grupper for funktionsnedsættelse mhp. at iværksætte relevant støtte.

Der er gennemført en evaluering, som bl.a. viser, at ud af 15.000 screenede borgere har 13 pct. tilkendegivet at have en funktionsnedsættelse med betydning for deres job- og uddannelsesmuligheder. Herudover viser evalueringen, at jobcentermedarbejdere vurderer screening som et godt redskab til at opnå opmærksomhed om ikke-synlige handicap.

Læs evalueringen her:

Evaluering af Det rummelige arbejdsmarked II