Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Næste fase i genåbningen af beskæftigelsesindsatsen

02-07-2021

Den nye bekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 træder i kraft den 11. juli 2021, og er gældende frem til den 1. september 2021. Arealkravet lempes den 1. august 2021.

Den nye bekendtgørelse medfører i forhold til i dag, at alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser fra den 1. august igen skal holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med fysisk fremmøde. Dermed er beskæftigelsesindsatsen nu igen åben og ikke underlagt generelle restriktioner. Dermed vil jobcenteret, kommunen eller a-kassen ikke længere have mulighed for at beslutte, at samtaler/møder afholdes telefonisk eller digitalt. Dog kan der afvikles digitale samtaler og møder i perioder, hvor en kommune er helt eller delvist nedlukket. Samtidig giver en overgangsbestemmelse mulighed for at gennemføre allerede indkaldte digitale samtaler og møder frem til den 1. september.

Udfasningen af digitale samtaler sker i forbindelse med lempelsen af arealkravet fra 4 til 2 m2 pr. person, som blev besluttet med Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021. Der træder derfor en ændringsbekendtgørelse i kraft den 1. august, hvor arealkravet lempes.

Styrelsen forventer, at dette bliver den sidste bekendtgørelse for genåbning af beskæftigelsesindsatsen, da alle restriktioner vil være udfaset fra den 1. september 2021.

I denne orientering, som er sendt ud til kommuner, jobcentre og a-kasser, findes en nærmere beskrivelse af indholdet i bekendtgørelsen

Orientering af 2. juli 2021 om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 11. juli 2021 og ændringsbekendtgørelse om arealkrav med ikrafttrædelse den 1. august 2021 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelsen kan findes her.

Bekendtgørelse nr. 1576 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1586 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)