Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny rapport om sporskifte og uddannelse i hele arbejdslivet

05-07-2021

Tværministeriel rapport skitserer udfordringer og muligheder for sporskifte og uddannelse for ledige og beskæftigede.

Der er udarbejdet en tværministeriel rapport om sporskifte og uddannelse i hele arbejdslivet.  Rapporten ser på sporskifte i bred forstand, forstået som voksnes (både lediges og beskæftigedes) deltagelse i efter- og videreuddannelse samt opkvalificering med henblik på at få de bedste muligheder for varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rapporten giver et overblik over eksisterende muligheder for opkvalificering og sporskifte for ledige og beskæftigede og forbruget på de forskellige tværministerielle ordninger.  Derudover skitseres udfordringer og mulige veje for sporskifte og uddannelse gennem livet.

Her er et udpluk af de udfordringer, der nævnes:

  • Manglende motivation for opkvalificering og sporskifte – specielt for borgere med kort eller ingen uddannelse. Det skaber udfordring med at rekruttere og fastholde i uddannelse og opkvalificering.
  • Mulighederne for uddannelse og sporskifte er mange og opleves som komplekse – af både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.
  • Økonomiske barrierer for både deltagere og virksomheder.
  • Manglende kultur for efteruddannelse på nogle arbejdspladser – har betydning for, hvorvidt medarbejderne foretager sporskifte.

Her er nogle af de ”veje for opkvalificering og sporskifte”, der uddybes i rapporten:

  • At øge og fastholde motivation for sporskifte. Fx gøre det mere fleksibelt at skifte spor ved at kunne kombinere opkvalificering med arbejde/aktivering.
  • At reducere kompleksiteten. Fx forenkle og harmonisere ordninger for ledige herunder de administrative processer, så det bliver nemmere at skifte spor. Derudover skabe bedre overblik i uddannelsessystemet for efter- og videreuddannelse og målrettet information og hjælp til uddannelsesplanlægning og støttemuligheder.
  • At øge økonomiske incitamenter. Fx forbedre eller justere i økonomiske vilkår for sporskifte, både understøttelse, lønkompensation og deltagerbetaling. Derudover kan man afsøge muligheden for at forenkle og understøtte allerede tilgængelige de økonomiske incitamenter fx gennem vejledning.

Rapporten indeholder også en vurdering af Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelses forslag fra 2017 om en personlig uddannelseskonto, der skal kunne anvendes bredt af den enkelte medarbejder til voksen-, efter- og videreuddannelse for at fremme fastholdelse og/eller mobilitet samt øge sin produktivitet på arbejdsmarkedet.

Rapporten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Finansministeriet.

Rapporten vil indgå i regeringens videre arbejde med at forbedre mulighederne for sporskifte og opkvalificering.

Rapporten har udspring i Aftale om ret til seniorpension fra maj 2019. I aftalen fremgik det, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for sporskifte og uddannelse i hele arbejdslivet. Arbejdsgruppen fik til opgave at se på erfaringerne med og forbruget for sporskiftepuljen, samt lave en kortlægning af mulighederne for styrket sporskifte målrettet både ledige og beskæftigede.

Rapport om sporskifte og uddannelse i hele arbejdslivet

 

} }, false);