Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny vejledning om 225-timersreglen

02-07-2021

Orientering om udsendelse af ny vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har revideret vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11.

Med revisionen af vejledningen er der foretaget konsekvensændringer bl.a. som følge af lov nr. 174 af 27. februar 2019, hvor integrationsydelse ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Der er endvidere foretaget konsekvensændringer som følge af lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov nr. 551 af 7. maj 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).

Endvidere er vejledningen opdateret som følge af lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 959 af 26. juni 2020, lov nr. 1642 af 19. november 2020, lov nr. 59 af 19. januar 2021, lov nr. 467 af 20. marts 2021 og lov nr. 878 af 12. maj 2021 om forlængelser af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19.

Vejledningen er endvidere opdateret som følge af lov nr. 2189 af 29. december 2020 om indførelse af ret til sorgorlov.

Derudover er vejledningen opdateret med ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende fortolkningen af 225-timersreglen.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10310 af 20. december 2016, og kan findes på Retsinformation www.retsinformatiom.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Retsinformation: Vejledning nr. 9514 om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (nyt vindue)