Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdaterede pjecer til sanktionsaftalen

20-07-2021

Orientering om udsendelse af reviderede pjecer om vejledning efter § 35, § 69 a, § 69 l og § 75 a i lov om aktiv socialpolitik.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret og offentliggjort nye reviderede versioner af vejledningspjecerne til brug for kommunernes vejledningsforpligtelse efter § 35, § 69 a, § 69 l og § 75 a i lov om aktiv socialpolitik.  De reviderede pjecer er endvidere sendt ud til samtlige kommuner.

Pjecerne er bl.a. blevet opdateret med sanktionssatserne for 2021 og pligten til selvbooking, som blev indført med den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i januar 2020.

Pjecerne kan anvendes som et vejledningsværktøj for kommunerne til brug for vejledning af de målgrupper, der er omfattet af vejledning efter § 35, § 69 a, § 69 l og § 75 a i lov om aktiv socialpolitik. Det står kommunerne frit for at modificere pjecerne, hvis der vurderes behov herfor.

De opdaterede vejledningspjecer erstatter de tidligere offentliggjorte pjecer og er tilgængelige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside på siden om implementering af sanktionsaftalen:

Aftale om enklere og skærpede sanktioner