Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til at videreudvikle indsats mod sygefravær

02-08-2021

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal understøtte udvalgte arbejdsområder i målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats og forebygge nedslidning generelt.

Puljen skal understøtte, at arbejdspladserne får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres indsats mod sygefravær –  med udgangspunkt i indsatsmodel og den indsats, de har i dag.

Alle personalegrupper vil således kunne blive inkluderet i projektet, hvis de er ansat under den enhed inden for et af de arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner, der kan søge midler fra puljen:

  •  Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat)
  • Ældreplejen (kommuner)

Ansøgnings- og budgetskema bliver tilgængeligt på STAR.dk fredag den 1. oktober 2021, hvorefter der kan søges om tilskud frem til d. 14. januar 2022 kl. 12.00. Opslaget offentliggøres i god tid for at sikre potentielle ansøgere mulighed for at drøfte behovet for at søge puljen på såvel ledelses- som medarbejderniveau.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til digitale informationsmøder om puljen for statslige, regionale og kommunale arbejdspladser henholdsvis den 6, 7 og 8. oktober 2021.

Eftersom der først afgives tilsagn om tilskud i 2022 offentliggøres ansøgningspuljen med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2022.
Læs mere om puljen og tilmelding til informationsmøderne her: 

Orientering om kommende puljen om sygefravær