Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Flere midler til pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

24-11-2021

Som følge af aftale om SSA-reserven for 2022 er der afsat 3,3 mio. kr. ekstra midler i 2022 til pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som følge af aftale om SSA-reserven for 2022 er bevillingen for pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2022. Det betyder, at puljen samlet udgør 6,6 mio. kr. i 2022, hvoraf der er afsat 1,9 mio. kr. til en landskoordinator og netværkenes fællesudgifter.

Som følge af de ekstra midler er der foretaget følgende ændringer af puljeopslaget:

  • Beløbsgrænsen for anskaffelse af IT-udstyr er forhøjet fra 15.000 kr. til 30.000 kr.
  • Det maksimale tilskud per projekt er forhøjet fra 145.000 kr. til 213.000 kr.

Læs mere om puljen her:

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2022