Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

01-11-2021

Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering og drift af selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Foreninger kan nu søge om tilskud til selvaktiveringsinitiativer for ledige seniorer med henblik på opnåelse af ordinære jobs. Puljen har desuden til formål at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Der er for 2022 samlet afsat 4,1 mio. kr. til ansøgningspuljen. Med forbehold for, at finansloven for 2022 vedtages, opslås puljen allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer. Der er mulighed for at indsende ansøgning om tilskud frem til 7. december 2021 kl. 12:00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen her.

Opslag: Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2022