Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af sporskifteordningen i 2022

09-02-2022

Puljen til sporskifte er blevet forlænget i hele 2022.

Puljen til sporskifte er forlænget med en bevilling på 26,3 mio. kr. i 2022, så der kan søges om tilskud i hele 2022.

Ordningen er forlænget i forbindelse med aftale om 1-årig forlængelse af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2021.

Formålet med Sporskifteordningen er, at virksomheder inden for 20 forskellige brancher kan give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Sporskiftepakken skal indeholde forløb, der har til formål at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, enten inden for samme virksomhed eller i anden virksomhed.

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet så længe der er midler i puljen.

Læs mere om ordningen her.

Opslag: Pulje til sporskifte