Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mulighed for dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

22-03-2022

Ved børns eller forældres begravelse i Grønland kan der gives tilskud til dækning af rejseudgifterne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer i samarbejde med Udbetaling Danmark en pulje, hvorfra der kan søges om tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland i forbindelse med børns eller forældres begravelse i Grønland.

På finansloven for 2022 er der afsat 0,6 mio. kr. til puljen.

Læs mere om puljen og hvordan der ansøges på følgende side:

Opslag: Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland